Virksomhet for forebygging og livsmestring

FLIV søker erfaringskonsulent til prosjektstilling innen rustjenesten

Ledig 50% prosjektstilling som Erfaringskonsulent

Virksomhet for forebygging og livsmestring yter tjenester innenfor helsefremming, forebygging, psykisk helse og rusarbeid.

Kjernevirksomheten i virksomheten er å gi nødvendig helsehjelp til innbyggere og deres familie med behov for tjenester innenfor nevnte områder. Nødvendig helsehjelp er den hjelp og bistand den enkelte og deres familier trenger for å kunne leve et godt liv. Bistanden skal samtidig vektlegge at brukeren skal greie mest mulig selv slik at denne blir minst mulig avhengig av bistand fra andre.

Enheten består av 3 ulike avdelinger, Kvås bofellesskap, avdeling Psykisk helse og avdeling for Team ROS og somatikk

Avdeling for psykisk helse og rus søker:

 • Erfaringskonsulent 50% ut prosjektperiode (2024)

Oppgaver

 • Brukeroppfølging i team eller selvstendig
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt.
 • Praktiske gjøremål
 • Faglig ansvar
 • Dokumentasjon i fagprogrammet profil

Vi ønsker at du har

 • Arbeidserfaring innenfor housing first, og/eller recovery metodikk
 • Arbeidserfaring innen prosjektarbeid
 • Arbeidserfaring innenfor boligsosialt arbeid
 • Inneha sertifikat kl. B
 • Erfaring med digitale verktøy

Krav til stillingen

 • Egenerfaring innen rus/psykisk helse
 • Ved rusutfordringer kreves det Rusfrihet minimum 5 år

Vi kan tilby

 • Tverrfaglig samarbeid
 • Engasjerte medarbeidere
 • Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kan jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team
 • Motivert, serviceinnstilt og fleksibel
 • Vilje til å stå på

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no             

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Avdelingsleder Anne Bjørnevåg, tlf: 99536980.

Søknadsfrist: 08.10.2021

Vitnemål, attester tas kun med ved innkalling til intervju.

Del på:

Fylke:

 • Agder

Heltid/Deltid:

Prosjekt

Søknadsfrist:

08.10.2021

Arbeidssted:

Forebygging og livsmestring

Kontaktpersoner:

Anne Bjørnevåg

tlf: +47 99536980

Adresse:

Prost Birkelands gate 4 4580 Lyngdal