Virksomhet for forebygging og livsmestring

Ledig vikariat som familieterapeut

Helsestasjonen søker familieterapeut til 60% vikariat

Virksomhet for forebygging og livsmestring yter tjenester innenfor helsefremming, forebygging, psykisk helse og rusarbeid.

Kjernevirksomheten i virksomheten er å gi nødvendig helsehjelp til innbyggere og deres familie med behov for tjenester innenfor nevnte områder. Nødvendig helsehjelp er den hjelp og bistand den enkelte og deres familier trenger for å kunne leve et godt liv. Bistanden skal samtidig vektlegge at brukeren skal greie mest mulig selv slik at denne blir minst mulig avhengig av bistand fra andre.

Enheten består av 3 ulike avdelinger, Kvås bofellesskap, avdeling Psykisk helse og avdeling for Team ROS og somatikk.

Avdeling helsestasjonstjenesten søker:

 • Familieterapeut 60% vikariat fra dd til 31.12.22 (med mulighet for forlengelse)

Krav til stillingen:

Fortrinnsvis utdannet familieterapeut men andre med 3-årig høyskoleutdanning med relevant videreutdanning kan også søke.

Arbeidsoppgaver:                                                                             

 • Familieveiledning
 • Foreldreveiledning
 • Individuelle samtaler med barn, unge og foresatte
 • Kartlegge utfordringer hos barn, unge og innad i familier
 • Veiledning, Undervisning og kurs for kollegaer og brukere
 • Teamarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Dokumentasjon i fagprogrammet winmed helsestasjon
 • Arbeid i hjemmet ved behov

Vi ønsker at du har:

 • Erfaring med veiledning til barn og unge
 • COS sertifisering
 • Kunnskap om traumebasert omsorg
 • Videreutdanning innen psykososialt arbeid med barn og unge

Vi kan tilby

 • Tverrfaglig samarbeid
 • Engasjerte medarbeidere
 • Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kan jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team
 • Motivert, serviceinnstilt og fleksibel
 • Vilje til å stå på

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no             

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til virksomhetsleder for FLIV, Anne Bjørnevåg, tlf: 99536980.

Søknadsfrist: 30.09.2021

Vitnemål, attester tas kun med ved innkalling til intervju.

 

Del på:

Fylke:

 • Agder

Jobbtype:

Vikariat

Søknadsfrist:

30.09.2021

Arbeidssted:

Helsestasjonstjenesten

Kontaktpersoner:

Anne Bjørnevåg

tlf: +47 99536980

mob: +47 99536980

Adresse:

0000