Lyngdal kommune

Rådgiver Organisasjon og utvikling 100% vikariat

Organisasjon og utvikling har nå et ledig vikariat som rådgiver i 100%. Tiltredelse snarest, og til 31.07.22.

Avdelingen har overordnet ansvar for å ivareta kommunens arbeidsgiverpolitikk, organisasjonsutvikling og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Samarbeid med kommunens tjeneste- og støtteenheter, samt med tillitsvalgte, er sentralt i dette arbeidet.

Kommunalsjefsområde for Organisasjon og utvikling er:

 • Ivaretakelse av kommunens arbeidsgiverstrategi
 • Medarbeiderundersøkelsen
 • Kvalitetssystem og internkontroll
 • Utarbeidelse av sentrale reglementer og retningslinjer som berører ansatte
 • HMS-arbeid og sykefraværsarbeid
 • Inkludering og mangfold
 • Tariff- og lønnsforhandlinger
 • Vernetjeneste og tillitsvalgte
 • Lærlingeordningen
 • Digitalisering/IKT-strategi
 • Informasjonssikkerhet
 • Kommunikasjon/informasjon
 • Innbyggerinvolvering og nærdemokrati
 • Program for lederutvikling

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Lederstøtte innen personalfeltet i kommunenes virksomheter
 • Systemansvarlig for oppfølging og videreutvikling av kommunens elektroniske systemer innenfor fagfeltet
 • Bidra til å videreutvikle kommunen som en attraktiv arbeidsplass
 • Rekrutteringsprosesser fra A til Å

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ha et ønske om å bidra til fremgang og god service gjennom samarbeid og gode prosesser
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.
 • Erfaring fra ligendende arbeid

Krav til stillingen

 • Relevant høyskoleutdannelse, og gjerne med god kjennskap til gjeldende lov- og avtaleverk innen arbeidsområdet
 • Bekvem med, og pådriver for, bruk av IKT
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne

Vi kan tilby:

 • Varierte og utfordrende oppgaver i en kommune i vekst og utvikling
 • Fleksitidsordning
 • Lønn etter avtale
 • For å sikre oss de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kolleger og pensjonsordning for alle ansatte.

Nærmere opplysning om stillingen kan du få ved å ta kontakt med kommunalsjef for organisasjon og utvikling Ronny Bjørnevåg (94596962)

Søknadsfrist 30.09.2021

Søkere som blir innkalt til intervju skal ta med attesterte kopier av vitnemål og attester, samt navn og telefonnummer til to referanser.

For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler.

Det kreves politiattest for alle stillinger hvor det skal jobbes med utviklingshemmede, barn og unge.


For å fremme en innovativ kultur må organisasjonens ansatte oppleve at forventningene er tydelige, at man har tillit i utførelsen av arbeidet og at det er trygt å komme med forslag som utvikler oss til å bli en kommune som ivaretar de ansatte og innbyggerne på en god måte.

Kommunen er ansvarlig for å levere gode velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er også gitt stor myndighet knyttet til utførelsen av oppgaver ihht. en rekke lover og forskrifter. Det er derfor viktig at handlingene til ansatte gjenspeiler høy etisk bevissthet.

Del på:

Fylke:

 • Agder

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

30.09.2021

Arbeidssted:

Organisasjon og utvikling

Kontaktpersoner:

Ronny Bjørnevåg

mob: +47 94506062

Adresse:

Prost Birkelands gate 4 4580 Lyngdal