Virksomhet for forebygging og livsmestring

Ledige stillinger i Team ROS

Faste stillinger for sykepleiere og helsefagarbeider

Virksomhet for forebygging og livsmestring yter tjenester innenfor helsefremming, forebygging, psykisk helse og rusarbeid.

Virksomheten består av 4 ulike avdelinger, Kvås bofellesskap, Team Voksen, avdeling for barn unge og voksne og avdeling for døgntjeneste psykisk helse og rus.

Stillingene som er ledige er i et faglig Team innen Rus og Somatikk. Dette er et døgnbemannet bofellesskap for brukere med sammensatte utfordringer innenfor rus og somatikk. Det gis i tillegg ambulerende tjenester til andre hjemmeboende som har behov for tjenester utover ordinær dagtid. Bofellesskapet samarbeider tett med rustjenesten og vårt nystartede «housing first» prosjekt. Team Ros ser nå etter dyktige sykepleiere og en helsefagarbeider som kan fortsette det gode arbeidet i avdelingen.

Team ROS søker nå etter:

 • Sykepleier 100% fast stilling
 • Sykepleier 50% vikariat fra dd. – 30.03.2022
 • Helsefagarbeider 61,3% fast stilling på natt

Ved interne ansettelser kan det bli andre ledige stillinger.

Arbeidsoppgaver:

 • Miljøterapeutisk behandling
 • Praktisk bistand opplæring
 • Medisinsk oppfølging og behandling
 • Dokumentasjon i fagprogrammet profil
 • Koordinator

Krav til stillingene:

 • Sykepleierutdanning og mottatt autorisasjon
 • Fagbrev som helsefagarbeider og mottatt autorisasjon
 • Det er ønskelig med erfaring og videreutdanning innen rusarbeid

Vi kan tilby

 • Tverrfaglig samarbeid
 • Engasjerte og dyktige kollegaer
 • Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale
 • Arbeid hver 4 helg, med langvakter.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kan jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team
 • Motivert, serviceinnstilt og fleksibel
 • God relasjons kompetanse
 • Vilje til å stå på

Spesifiser i søknaden hvilken stilling du søker på.

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no             

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Virksomhetsleder forebygging og livsmestring Linda Skagestad, tlf: 95160273

Søknadsfrist: 30.09.2021

Vitnemål, attester tas kun med ved innkalling til intervju.

 

Del på:

Fylke:

 • Agder

Jobbtype:

Fast

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

30.09.2021

Arbeidssted:

Team rus og somatikk

Kontaktpersoner:

Anne Bjørnevåg

tlf: +47 99536980

Linda Skagestad

tlf: +47 95160273

Adresse:

Prost Birkelands gate 4 4580 Lyngdal