Lyngdal kommune - Å barneskole

100 % vikariat som lærer på Å barneskole

100 % vikariat som lærer på Å barneskole

Lyngdal er en sørlandskommune som har ca. 10 500 innbyggere og rundt tusen ansatte. Geografisk strekker den nye kommunen seg ca. 80 km, fra Korshamn i sør til Sveindal i nord. Lyngdal har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, og er det naturlige handelssenteret mellom Kristiansand i øst og Stavanger i vest. 

For å sikre oss de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kolleger og pensjonsordning for alle ansatte.

 

100 % VIKARIAT SOM LÆRER PÅ Å FRA 01.11.21

 

Om stillingen

Vi har nå ledig et vikariat som lærer hovedsakelig på 1.trinn på Å barneskole. 

Varighet på vikariatet er fra 01.11.21 til 31.07.22. 

Å barneskole har til sammen 260 elever fra 1. – 7.trinn og 49 ansatte. Skolen ligger på Rom i Lyngdal og har et stort uteområde.


Krav til utdanning:

  • Godkjent pedagogisk utdanning grunnskole 1. – 7. trinn på universitets-/høgskolenivå.

 

Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner:

  • God pedagogisk forståelse
  • Evne til å bygge gode relasjoner til elever, ansatte og foreldre
  • Trygg og tydelig klasseleder
  • Fleksibel og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

 

Vi kan tilby

  • Et positivt og utviklende arbeidsmiljø.
  • Dyktige kollegaer.
  • Lønn etter avtale.
  • Arbeidsvilkår etter gjeldende bestemmelser.

 

Søknadsfrist 29. september 2021

 

Søkere som blir innkalt til intervju skal ta med attesterte kopier av vitnemål og attester, samt navn og telefonnummer til to referanser.  

For ytterligere opplysninger om stillingen kan rektor på Å barneskole, Anette G. Solsvik, kontaktes på tlf. 90 88 11 93. 

For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

 

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Det kreves politiattest for alle stillinger hvor det skal jobbes med utviklingshemmede, barn og unge.

For å fremme en innovativ kultur må organisasjonens ansatte oppleve at forventningene er tydelige, at man har tillit i utførelsen av arbeidet og at det er trygt å komme med forslag som utvikler oss til å bli en kommune som ivaretar de ansatte og innbyggerne på en god måte.

Kommunen er ansvarlig for å levere gode velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er også gitt stor myndighet knyttet til utførelsen av oppgaver ihht. en rekke lover og forskrifter. Det er derfor viktig at handlingene til ansatte gjenspeiler høy etisk bevissthet.

Del på:

Fylke:

  • Agder

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

29.09.21

Tiltredelse:

01.11.21

Arbeidssted:

Å barneskole

Adresse:

0000