Lyngdal kommune

Våre ledige stillinger

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidssted
Søknadsfrist
Avdeling:
Renhold
Arbeidssted:
Søknadsfrist:
31.12.2021
Avdeling:
Konsmo
Arbeidssted:
Konsmo skole
Søknadsfrist:
17.10.21
Avdeling:
HJT Avd 2 - L
Arbeidssted:
Hjemmetjenesten
Søknadsfrist:
03.10.2021
Avdeling:
INST 2: Helsehuset
Arbeidssted:
INST 2: Helsehuset
Søknadsfrist:
10.10.2021
Avdeling:
INST Korttids - L
Arbeidssted:
Korttidsavdelingen/KØH
Søknadsfrist:
03.10.2021
Avdeling:
SERV Forvaltning og bolig
Arbeidssted:
Forvaltning og bolig
Søknadsfrist:
28.09.2021
Avdeling:
Forebygging og livsmestring
Arbeidssted:
Forebygging og livsmestring
Søknadsfrist:
08.10.2021
Avdeling:
FLIV helsestasjon
Arbeidssted:
Helsestasjonstjenesten
Søknadsfrist:
30.09.2021
Avdeling:
Organisasjon og utvikling
Arbeidssted:
Organisasjon og utvikling
Søknadsfrist:
30.09.2021
Avdeling:
HJT/INST: Nattjenesten
Arbeidssted:
HJT/INST: nattjenesten
Søknadsfrist:
30.09.2021
Avdeling:
FLIV Team ROS og somatikk
Arbeidssted:
Team rus og somatikk
Søknadsfrist:
30.09.2021
Avdeling:
Å
Arbeidssted:
Å barneskole
Søknadsfrist:
29.09.21
Avdeling:
Å
Arbeidssted:
Å barneskole
Søknadsfrist:
29.09.21
Avdeling:
Omsorgstjenesten i Lyngdal kommune
Arbeidssted:
Omsorgstjenestene
Søknadsfrist:
31.12.2021
Avdeling:
Omsorgstjenesten i Lyngdal kommune
Arbeidssted:
Omsorgstjenestene
Søknadsfrist:
31.12.2021
Avdeling:
Omsorgstjenesten i Lyngdal kommune
Arbeidssted:
Omsorgstjenestene
Søknadsfrist:
31.12.2021
Avdeling:
Lyngdal kommune
Arbeidssted:
Barnehagene og skolene i Lyngdal kommune
Søknadsfrist:
31.12.2021
Avdeling:
Lyngdal kommune
Arbeidssted:
Skolene i Lyngdal kommune
Søknadsfrist:
31.12.2021
Avdeling:
Lyngdal kommune
Arbeidssted:
Søknadsfrist:
31.12.2021

Eksisterende bruker?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.